Холов ъгъл Италия 30

размери - 2800/2100
Цена:  1150  лв.